Organizing Committee

  • Eftihia Nathanail (chair)
  • Nikolaos Gavanas (chair)
  • Evangelos Adamos
  • Giannis Adamos
  • Konstantinos Ntafos
  • Natalia-Vasiliki Skoura
  • Danai Tzika-Kostopoulou